Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

LỊCH HỌC

THÁNG 6:


*Thứ 2, 4, 6:


- Tối : 18h00-20h00 và  20h00-21h30 (NGƯỜI LỚN)
      
Học Phí: 499.000 đ/ người


*Thứ 3, 5 :


-Tối : 20h00-22h00 (NGƯỜI LỚN)


Học Phí: 449.000 đ/ người


-Sáng: 7h00-9h00 ( Thanh thiếu niên- học sinh)


Học Phí: 400.000 đ/ người


*Thứ 7 và chủ nhật:  ( Thanh thiếu niên- học sinh)

-Sáng T7: 7h00-9h00 và 9h00-11h00
-Chủ nhật: 6h30-8h00


Học Phí: 430.000 đ/ người


-Chiều: 14h00-16h00 và 16h00- 17g30


Học Phí: 449.000 đ/ người

**************************************************THÁNG 7:


*Thứ 2, 4, 6:


Tối : 18h00-20h00 và  20h00-21h30 (NGƯỜI LỚN)


 Học Phí: 499.000 đ/ người


*Thứ 3, 5 :


-Tối : 20h00-22h00 (NGƯỜI LỚN)


Học Phí: 449.000 đ/ người


-Sáng: 7h00-9h00 ( Thanh thiếu niên- học sinh)


Học Phí: 400.000 đ/ người

*Thứ 7 và chủ nhật:  ( Thanh thiếu niên- học sinh)

-Sáng T7: 7h00-9h00 và 9h00-11h00
-Chủ nhật: 6h30-8h00


Học Phí: 430.000 đ/ người


-Chiều: 14h00-16h00 và 16h00- 17g30


Học Phí: 449.000 đ/ người

***************************************************THÁNG 8:


*Thứ 2, 4, 6:


Tối : 18h00-20h00 và  20h00-21h30 (NGƯỜI LỚN)


  Học Phí: 499.000 đ  / người
  


*Thứ 3, 5 :


-Tối : 20h00-22h00(NGƯỜI LỚN)


Học Phí: 449.000 đ/ người

-Sáng: 7h00-9h00 ( Thanh thiếu niên- học sinh)


Học Phí: 400.000 đ/ người

*Thứ 7 và chủ nhật:  ( Thanh thiếu niên- học sinh)

-Sáng: 7h00-9h00 và 9h00-11h00
-Chủ nhật: 6h30-8h00


Học Phí: 430.000 đ/ người


-Chiều: 14h00-16h00 và 16h00- 17g30


Học Phí: 449.000 đ/ người

**************************************************THÁNG 9:


*Thứ 2, 4, 6:


Tối : 18h00-20h00 và  20h00-21h30 (NGƯỜI LỚN)


  Học Phí: 499.000 đ/ người*Thứ 3, 5 :


-Tối : 20h00-22h00 (NGƯỜI LỚN)


Học Phí: 449.000 đ/ người-Sáng: 7h00-9h00 ( Thanh thiếu niên- học sinh)


Học Phí: 400.000 đ/ người


*Thứ 7 và chủ nhật:  ( Thanh thiếu niên- học sinh)

-Sáng: 7h00-9h00 và 9h00-11h00
-Chủ nhật:6h30-8h00


Học Phí: 430.000 đ/ người


-Chiều: 14h00-16h00 và 16h00- 17g30


Học Phí: 449.000 đ/ người

************************************************THÁNG 10:


*Thứ 2, 4, 6:


Tối : 18h00-20h00 và  20h00-21h30 (NGƯỜI LỚN)


   Học Phí: 499.000 đ / người


*Thứ 3, 5 :


-Tối : 20h00-22h00 (NGƯỜI LỚN)


Học Phí: 449.000 đ/ người


-Sáng: 7h00-9h00 ( Thanh thiếu niên- học sinh)


Học Phí: 400.000 đ/ người


*Thứ 7 và chủ nhật:  ( Thanh thiếu niên- học sinh)

-Sáng: 7h00-9h00 và 9h00-11h00
-Chủ nhật:6h30-8h00


Học Phí: 430.000 đ/ người


-Chiều: 14h00-16h00 và 16h00- 17g30

Học Phí: 449.000 đ/ ngườiĐịaChỉ: Sân 367-hoặc E294-Đường Hoàng Hoa Thám-P.13-Q.Tân Bình-TP.HCM
Hotline: 0917.233.968 (Mr LỘC)
Email: NghiemVinhLoc@gmail.com                                            Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét